שאלות ותשובות

ברוכים הבאים לתמורה אנחנו נדאג להכל לכם לא נשאר לדאוד לדבר, רק לקבל תמורה

כי לכם מגיע הטוב ביותר!

איך מתקשרים בחוזה עם חברת ניהול?

לפני שנענה על שאלה זו נבחין בין שני מצבים :

מצב א: החלטה עקרונית כתובה (תקנון או החלטה) להעברת ניהול ותחזוקת בניין המגורים המשותף לידי מתחזק חיצוני (חברת הניהול).

מצב ב: החלפת חברת ניהול קיימת בחברת ניהול חדשה.

לשון החוק בנושא זה קובעת כי בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של שני שלישים מבעלי הדירות (שימו לב, לא שוכרי הדירות), כי הניהול והתחזוקה התקינה של הרכוש המשותף יועברו לידי חברת ניהול חיצונית.

לגבי החלפת חברת ניהול קיימת בחברת ניהול חדשה נדרש רוב של 51% מבעלי הדירות בבניין המשותף.

נובע מכך כי החלטות כגון אלה נלקחות באסיפת דיירים ורק אם רוב בעלי הבתים, לפי שני המצבים, הסכימו על כך.

האם ההתקשות עם חברת ניהול חיצונית היא לשנה מראש?

ב"תמורה" התשובה לכך היא חד משמעית לא.

ישנה תקופת חסד של שלושה חודשים הן לחברת הניהול והן לנציגות הדיירים והדיירים עצמם. במהלך תקופה זו בוחנים, נציגות הדיירים וחברת הניהול, את אופי שיתוף הפעולה בין הצדדים. במהלך שלושה חודשים אלה תוכל נציגות הדיירים להפסיק את ההתקשרות עם חברת הניהול באופן מיידי.

במידה ולאחר שלושה חודשים אלה תבחר נציגות הדיירים להמשיך ולקבל שירות דרך "תמורה" הרי שמדובר בחוזה שנתי. הפרת חוזה שנתי יכולה להתבצע אף היא בכל רגע נתון אך נדרשת הודעה של שבועיים מראש.

איך אתם יודעים מה נעשה בכסף שלכם?

תמורה מספקת שירות אפיליקציה שבו כל דייר יוכל לצפות ולקבל דוח חודשי,רבעוני, חצי שנתי ושנתי. בדוח יפורטו עלויות החזקת הבניין המשותף ועלות דמי הניהול. במידה וישנה קרן פחת ו/או פרוייקט טיפוח עליהם החליטו בעלי הדירות, יופיעו גם אלה בדוח המאזן כמו גם מה נעשה בכספים אלה.

האם אנחנו משלמים על כל תקלה ופעולה של חברת הניהול?

תמורה לא מעוניינת שתשלמו על כל תקלה ופעולה. איך זה עובד? כל דייר יכול לפתוח קריאת שירות דרך האפליקציה, מנורות שרופות, מעליות תקועות ועוד. במקרה של מנורה שרופה אתם תשאו בעלות בלבד. במקרה של מעלית תקולה, אם יש לכם הסכם שירות אזי תמורה תתאם ותפקח אל הטיפול ללא עלות נוספת (זהו שירות שעליו אתם משלמים את דמי ניהול).

בנוסף לכך, תמורה מעמידה לרשות דייריה את הידע המקצועי המצטבר שלה במטרה להוזיל עלויות, בין השאר על ידי מתן מחירים מוזלים לדיירים בבניינים אותם מנהלת תמורה וגם אל מול ספקים ובעלי מקצוע חיצוניים.

איך מתחילים?

בשלב הראשון, תתקיים פגישה בין נציגי חברת הניהול לבין נציגות הדיירים. בפגישה זו נסקור את המבנה ונמלא דוח מפורט על מצבו התחזוקתי של הבניין על מערכותיו, ביטוחים הקיימים לבניין ועובדים המועסקים ישירות על ידי נציגות הדיירים במידה ויש ועוד. נתונים כגון אלה יעזרו לנו להרכיב עבורכם את הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם.

בשלב השני, תכונס אסיפת דיירים, במידה והדבר לא עוגן כבר בתקנון, שעליה לקבל את ההחלטה להפקיד את ניהול ותחזוקת הבניין בידי מתחזק חיצוני (חברת הניהול). כמו שכבר אמרנו, החלטה כזו צריכה להתקבל על ידי רוב של שני שלישים מבעלי הדירות.

בשלב השלישי ולאחר שקיבלתם מאיתנו הצעת מחיר מגיע שלב החתימה, בו חותמים שני הצדדים על חוזה למתן שירותי ניהול ותחזוקת מבנים.

ניהול מבנים זה אנחנו - הביטחון והשלווה זה אתם

    שיווק דיגיטלי שיווק דיגיטלי

    ניהול מבנים זה אנחנו - הביטחון והשלווה זה אתם